MEVIOR

Inspirujemy się sztuką

Kultura i sztuka jest źródłem inspiracji w każdej dziedzinie życia, także w biznesie. Dlatego naszą misją jest pomagać twórcom trafiać ze swoim przekazem do coraz większego grona odbiorców. Jesteśmy dumni z tego, że możemy być częścią tego
ekscytującego świata kreatywności i wyobraźni, z którego sami czerpiemy inspiracje. Od początku działalności aktywnie wspieramy środowiska artystyczne, skupiając się głównie na nowo odkrytych talentach. Poznawanie i szlifowanie artystycznych diamentów to nasza pasja!

Zobacz wystawy i wernisaże które odbyły się
dzięki wsparciu Mevior:

Wystawa (nazwa), która odbyła się (gdzie)

Wystawa (nazwa), która odbyła się (gdzie)

Wystawa (nazwa), która odbyła się (gdzie)

FAQ

Faktoring to usługa, w ramach której przedsiębiorca (faktorant), po wystawieniu swojemu klientowi faktury z odroczonym terminem płatności, przekazuje ją do sfinansowania firmie faktoringowej (faktorowi – MEVIOR).
W praktyce usługa polega na zamianie należności na gotówkę. W przypadku, gdy kontrahent ma termin płatności do 30, 60 lub 90 dni za dostarczony towar lub usługę, przedsiębiorca ma zablokowane środki na dalszy rozwój swojej firmy. Faktoring pozwala mu je uwolnić. Faktor wypłaca Przedsiębiorcy część pieniędzy wynikających z faktury, czekając równocześnie na wpłatę środków od Kontrahenta w terminie wynikającym z płatności faktury. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca może bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes.

Faktorem nazywamy instytucję finansową (MEVIOR), która finansuje wierzytelności swoich klientów, wypłaca za nie środki, a następnie pozyskuje zapłatę za sfinansowane wierzytelności bezpośrednio od kontrahentów klientów

Faktorant to przedsiębiorca korzystający z usługi faktoringu. Może nim zostać przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą, dostawą towarów lub świadczeniem usług, który w ramach faktoringu przekazuje firmie faktoringowej swoje krótkoterminowe wierzytelności.

Faktorant musi spełniać warunki:

 • być czynnym podatnikiem VAT, widocznym na białej liście podatników
 • wiek Faktoranta, w momencie składania wniosku o faktoring musi zawierać się w przedziale od 21 lat do 75 lat
 • prowadzić działalności gospodarczą co najmniej 6 miesięcy
 • nie prowadzi działalności gospodarczej niepodlegającej finansowaniu, tj. handel metalami szlachetnymi i handel złomem

Dłużnik to Twój kontrahent, na rzecz którego dokonywana jest sprzedaż towarów i usług oraz wystawiana jest faktura objęta faktoringiem (dłużnik fakturowy).

Faktorantem może być osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub przedsiębiorca w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i będąca podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), współpracujący z odbiorcą przez okres nie krótszy niż 3 miesiące, przy czym współpraca ma charakter stały i regularny,

Faktoring sprawdza się, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności, a oczekiwanie na pieniądze “zamrożone” w fakturach uniemożliwia Ci prowadzenie bieżącej działalności. Z faktoringu korzystają przedsiębiorcy, którzy:

 • Mają potrzebę szybkiego dostępu do gotówki, która jest „zamrożona” w wystawionych fakturach.
 • Mają problemy ze ściąganiem należności (odbiorcy opóźniają się w płatnościach, a klient nie ma wobec nich dominującej pozycji).
 • Potrzebują elastycznej formy finansowania poprawiającej płynność finansową firmy i nie powodującej zadłużenia.

Maksymalny limit faktoringowy ustalany jest indywidualnie dla każdego Faktoranta

Umowa faktoringu jest zawarta na okres 12 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia umowy.

W MEVIOR możesz sfinansować faktury:

 • Bezsporne co do istnienia, wysokości i terminu płatności
 • Nie przedawnione
 • Nie obciążone prawami osób trzecich
 • Nie zajęte przez organy egzekucyjne
 • Nie stanowiące przedmiotu innych cesji
 • Nie wystawione przez podmiot powiązany z Faktorantem
 • Wynikające z umów, pod warunkiem, że umowa jest należycie wykonywana przez Faktoranta i Kontrahentowi Faktoranta nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, w szczególności z tytułu rękojmi czy gwarancji

Zalety faktoringu z MEVIOR

 • szybki dostęp do gotówki „zamrożonej” w fakturach
 • pieniądze są na koncie już w 24 godziny
 • proces wnioskowania w 100% online.
 • wsparcie płynności finansowej Twojej firmy.
 • poprawa dyscypliny płatniczej Twoich kontrahentów.
 • możliwość wydłużenia terminów płatności dla Twoich kontrahentów, a więc wzrost Twojej konkurencyjności.
 • możliwość negocjowania rabatów u dostawców w zamian za płatności gotówkowe.
 • bez obciążania zdolności kredytowej.

Limit faktoringowy jest to maksymalna kwota, którą możesz wypłacić w MEVIOR z wystawianych faktur sprzedażowych. Możesz nim dowolnie dysponować i wypłacać pieniądze z faktur kiedy chcesz i przeznaczać na co chcesz. Brak ograniczeń kwotowych na danego kontrahenta – limitem możesz dysponować całkowicie dowolnie. Jeśli chcesz cały Twój limit możesz przeznaczyć na jednego kontrahenta. Limit ten jest odnawialny i zaraz po otrzymaniu przez nas płatności od Twojego kontrahenta, możesz sfinansować kolejne faktury.

Świadczymy usługę faktoringu niepełnego (z regresem). Polega on na finansowaniu przez nas należności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności Twoich odbiorców. W tym wypadku to Ty jest odpowiedzialny za wypłacalność kontrahentów.

Nie. To Ty decydujesz o tym kiedy i jakie faktury będą przekazane do faktoringu.

Limitem możesz dowolnie dysponować i wypłacać pieniądze z faktur kiedy chcesz i przeznaczać na co chcesz. Nie nakładamy ograniczeń kwotowych na danego kontrahenta – limitem możesz dysponować całkowicie dowolnie. Jeśli chcesz cały Twój limit możesz przeznaczyć na jednego kontrahenta.

Niestety nie – faktoring z założenia dotyczy jedynie faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Nie. Sam fakt istnienia takiej zaległości nie jest ostateczną przeszkodą w podpisaniu umowy faktoringowej. Ważne jest jednak, aby poinformować o tym MEVIOR już na samym wstępie. Następnie możliwe są dwa warianty dalszego postępowania:

 • Jeżeli zadłużenie nie jest znaczne wystarczy, abyś zadeklarował kiedy i w jakich kwotach masz zamiar spłacić zadłużenie,
 • Jeżeli zadłużenie jest duże możemy, przy spełnieniu odpowiednich warunków, zaproponować spłatę takiego zadłużenia.

Faktoring, w odróżnieniu do pożyczki, nie obciąża Twojej zdolności kredytowej i nie powoduje zadłużenia. Mevior sp. z o.o. nie raportuje faktoringu do BIK SA

Podstawową różnicą między kredytem, a faktoringiem jest sposób dysponowania pozyskanymi środkami. Poprzez kredyt można sfinansować jedynie te działania, które z punktu widzenia banku są uzasadnione. Zatem analiza przedsiębiorcy jest dokonywana na podstawie jego przeszłości z uwzględnieniem wartości jego aktualnych dóbr (np. nieruchomości, floty czy sprzętów). Inaczej jest w przypadku faktoringu – cel na jaki zostaną przeznaczone środki zależy wyłącznie od firmy – a nie od udzielającego finansowania. Faktoring gwarantuje swobodę wykorzystania środków.

Faktoring to coraz popularniejsza, nowoczesna usługa, która w dalszym ciągu wielu przedsiębiorcom kojarzy się z procesem windykacji. Zupełnie niesłusznie, gdyż w rzeczywistości ma z nim niewiele wspólnego. Należy wyjaśnić, że korzystając z faktoringu możemy oferować dłuższe terminy płatności przy jednoczesnym zapewnieniu płynności finansowej.